Riolering en water

Het klimaat verandert. Het weer wordt extremer: de gemiddelde temperatuur stijgt, regenbuien zijn heviger en de zeespiegel stijgt. Daarnaast neemt ook ons kraanwaterverbruik toe. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer regen-, oppervlakte-, grond- en afvalwater moet worden verwerkt en afgevoerd. Het huidige watersysteem in Maassluis is hier niet op berekend. Om problemen te voorkomen, moet het systeem worden aangepast.

Het Waterplan 2008-2015  (2,99 MB)  van de gemeente Maassluis en hoogheemraadschap van Delfland biedt handvatten om ervoor te zorgen dat Maassluis een toekomst tegemoet gaat zonder wateroverlast of watertekort. Daarnaast biedt het mogelijkheden om de waterkwaliteit voor de natuur te verbeteren en de oevers natuurvriendelijk in te richten. De schoonheid van water in de openbare ruimten wordt hierdoor meer zichtbaar en maakt de stad aantrekkelijker. Het Waterplan besteedt ook aandacht aan natuur- en waterrecreatie, zodat inwoners en bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van het water in en rond Maassluis.

Bijschrift: foto van J. van Dalum, fotowedstrijd Water in Maassluis 

Riolering

Ook een goed rioleringssysteem draagt bij aan de verbetering van het grondwater en voorkomt wateroverlast. En de scheiding van regen- en afvalwater zorgt voor een efficiëntere waterzuivering en schoner oppervlaktewater. In het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2009-2013  (1,00 MB)  van de gemeente Maassluis is beschreven hoe Maassluis invulling geeft aan haar gemeentelijke watertaken. Voor een gemeente is het belangrijk om over een goed en actueel vGRP te beschikken. De gemeente voldoet hiermee aan de verplichtingen volgens de wet Milieubeheer en de nieuwe wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken. Daarnaast geeft het vGRP een duidelijk beeld van toekomstige inspanningen en investeringen voor het beheer en onderhoud van het afvalwatersysteem.

Als u een (huis)aansluiting op het riool wilt aanvragen, of als er problemen zijn met uw rioolaansluiting, dan kunt u rechts in het menu op deze pagina kiezen voor 'rioolaansluiting aanvragen' of 'rioolonderhoud melding'.

Grondwater

Grondwater is één van de aandachtpunten in het waterplan van de gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland. Door nu de nodige maatregelen tegen overtollig grondwater te nemen, kunt u ook in de toekomst veilig en prettig wonen in Maassluis. Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Daar merkt u meestal niets van. Pas als het grondwater voor overlast zorgt, valt het op. Door een te hoge of te lage grondwaterstand kunt u last hebben van het water. Afhankelijk van de oorzaak moet u het probleem zelf oplossen of kunt u terecht bij de gemeente, de provincie of het waterschap. Onderaan de pagina staan twee folders over grondwater.

Meldpunt over water, riolering en grondwater

U kunt uw vragen of problemen over water, riolering en grondwater melden aan via het meldpunt Schoon, Heel & Veilig of via telefoonnummer 14 010.

Hieronder treft u de aangegeven beleidsdocumenten aan!