Regionale veiligheidsrapportage

In 2006 verscheen de eerste regionale veiligheidsrapportage. In samenwerking met het Kenniscentrum van de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en het korps Rotterdam-Rijnmond werd de Veiligheidsrapportage 2006 Rotterdam-Rijnmond ontwikkeld. Doel van het ontwikkelen van deze veiligheidsrapportage was om een meetinstrument te hebben waardoor het mogelijk is de 22 regiogemeenten met elkaar te kunnen vergelijken.

Met dit meetinstrument beogen de regiogemeenten het integraal veiligheidsbeleid te versterken en de samenwerking tussen de regiogemeenten te verbeteren. De sinds 2001 beproefde Rotterdamse veiligheidsindex diende bij het onderzoek als uitgangspunt.De rapportage bevat een opsomming van subjectieve en objectieve gegevens. De (objectieve) politiegegevens bestaan uit meldingen en aangiften van zeven veiligheidselementen: geweld, inbraak, diefstal, bedrijfscriminaliteit, vandalisme, drugs(overlast) en (overige) overlast. Per veiligheidselement zijn alle gemeenten in de regio in een rangorde geplaatst zodat zichtbaar wordt waar gemeenten in onderlinge vergelijking goed of slecht scoren.

Ook een aantal subjectieve gegevens is in een regionale rangorde weergegeven: tevredenheid eigen buurt, onveiligheidsgevoelens en grootste buurtprobleem. Deze gegevens zijn verkregen uit interviews in het kader van de Politiemonitor Bevolking die in de gehele regio zijn afgenomen.

De veiligheidsrapportage biedt de mogelijkheid om de gemeenten in onderlinge verhouding te vergelijken op de diverse delicttypen en subjectieve onderdelen. Het is niet mogelijk op basis van de rapportage één gemeente als de veiligste aan te wijzen. Hiertoe lopen de gemeenten qua omvang, inwonersaantal en problematiek te zeer uiteen.

De rapportage verschijnt 1 maal per 2 jaar.