Omgevingsvergunning

Wilt u een schuur bouwen of slopen of een boom kappen?

Voor onderstaande activiteiten op het gebied bouwen, monumenten, milieu en het kappen van bomen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen:

  • Slopen van een bouwwerk (voorheen sloopvergunning);
  • Bouwen van een bouwwerk (voorheen bouwvergunning);
  • Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan;
  • Veranderen van een gemeentelijk monument;
  • Kappen van bomen (voorheen kapvergunning);
  • Aanleggen van uitwegen (voorheen uitritvergunning).

Energietransitie en risico’s

De energietransitie brengt nieuwe risico’s met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door onder andere het produceren en opslaan van waterstof of LNG (vloeibaar gemaakt aardgas) en een toename van batterijgebruik. Vooral oplaadbare lithium-ion energiedragers worden steeds vaker gebruikt in huishoudens, voertuigen en energiesopslagsystemen (EOS'en) of buurtbatterijen. De meeste lithium-ion energiedragers zijn veilig. Toch kan door oververhitting of andere oorzaken een 'thermal runaway' ontstaan. Dit leidt tot een felle en lastig te bestrijden brand. Ook komen er giftige stoffen vrij. Hierdoor zijn risico's voor de omgeving niet uitgesloten. Dit speelt vooral een rol als het om grotere hoeveelheden energiedragers gaat. 

Het dringende advies is daarom om voor activiteiten die te maken hebben met de energietransitie vóóraf contact op te nemen met de gemeente indien: 

  • u bedrijfsmatig of particulier elektriciteit wilt gaan opslaan en leveren (denk hierbij aan een 'buurtbatterij' met een vermogen van meer van 100kWh);
  • u zonnepanelen wilt gaan plaatsen met een totaal PV-piekvermogen van meer dan 100 kWp;
  • u waterstof wilt gaan produceren en/of opslaan ten behoeve van energievoorziening;
  • u andere vormen van 'nieuwe' energie wilt gaan gebruiken of opslaan (bv LNG)

De gemeente onderzoekt dan samen met u en adviseurs van de Veiligheidsregio (brandweer) of de activiteit past binnen het bestemmingsplan en het veiligheidsbeleid. Zo maken we samen een veilige energietransitie mogelijk. Meer informatie: Circulaire risicobeheersing lithium-ion.

Aanvragen of informatie

Als u online een vergunning wilt aanvragen, dan kunt u terecht op: www.omgevingsloket.nl. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met het team Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maassluis, op werkdagen telefonisch bereikbaar via 14 010. Voor wie deze vergunning niet online kan of wil aanvragen, is het natuurlijk ook mogelijk een omgevingsvergunning op papier aan te vragen.


Welke omgevingsvergunningen aangevraagd?

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd? Deze worden gepubliceerd via de website Officiële Bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op de pagina Regelgeving en bekendmakingen.