Omgevingsvergunning

Wilt u een schuur bouwen of slopen of een boom kappen?

Voor onderstaande activiteiten op het gebied bouwen, monumenten, milieu en het kappen van bomen kunt u een omgevingsvergunning aanvragen:

  • Slopen van een bouwwerk (voorheen sloopvergunning);
  • Bouwen van een bouwwerk (voorheen bouwvergunning);
  • Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan;
  • Veranderen van een gemeentelijk monument;
  • Kappen van bomen (voorheen kapvergunning);
  • Aanleggen van uitwegen (voorheen uitritvergunning).

Aanvragen of informatie

Als u online een vergunning wilt aanvragen, dan kunt u terecht op: www.omgevingsloket.nl. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met het team Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maassluis, op werkdagen telefonisch bereikbaar via 14 010. Voor wie deze vergunning niet online kan of wil aanvragen, is het natuurlijk ook mogelijk een omgevingsvergunning op papier aan te vragen.


Welke omgevingsvergunningen aangevraagd?

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd? Deze worden gepubliceerd via de website Officiƫle Bekendmakingen. Kijk voor meer informatie op de pagina Regelgeving en bekendmakingen.