Omgevingsvergunning

Wilt u een schuur bouwen of slopen of een boom kappen?

Vanaf 1 oktober heeft de gemeente Maassluis de "omgevingsvergunning" ingevoerd. Deze nieuwe regeling vervangt zo’n 25 vergunningen op het gebied van bouwen, monumenten, milieu en het kappen van bomen. Voor het regelen van toestemming voor veranderingen in uw fysieke omgeving heeft u dan nog maar één (digitaal) formulier nodig.

De onderstaande activiteiten zullen onder meer worden geïntegreerd in de omgevingsvergunning:

  • Slopen van een bouwwerk (voorheen sloopvergunning);
  • Bouwen van een bouwwerk (voorheen bouwvergunning);
  • Binnenplans afwijken van het bestemmingsplan;
  • Veranderen van een gemeentelijk monument;
  • Kappen van bomen (voorheen kapvergunning);
  • Aanleggen van uitwegen (voorheen uitritvergunning).

Informatie of aanvraag

Als u online een vergunning wilt aanvragen, dan kunt u terecht op: www.omgevingsloket.nl. Wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning, kijk dan op www.rijksoverheid.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met het team Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Maassluis, op werkdagen telefonisch bereikbaar via 14 010. Voor degene die de vergunning niet online wil regelen, is het natuurlijk ook mogelijk een omgevingsvergunning op papier aan te vragen.