Communicatie met bewoners

Bewoners worden geïnformeerd via bewonersbrieven en presentaties. Hieronder staat de laatste informatie.