Noorddijk-Geerkade

afbeelding artist impression

De projectlocatie betreft een talud dat is gelegen tussen de Noorddijk en de Geerkade en is nu nog een braakliggend terrein van ca. 1.000 m2 groot. De locatie is in het verleden bebouwd geweest met woningen, horeca en diverse bedrijfsgebouwen. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en reguliere sloop is de bebouwing verdwenen.
Om de gaten in de bebouwing van de oude binnenstad te herstellen, is er voor gekozen om op deze locatie herontwikkeling te laten plaatsvinden. Door bebouwing op het dijktalud krijgt de oude binnenstad hier weer een mooie stedenbouwkundige afronding, inclusief het zo kenmerkende torentje van “Dirkzwager”.

Laatste besluitvorming door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 27 oktober 2015. Het verslag hiervan kunt u hier nalezen. 

Binnenkort wordt gestart met het nieuwbouwproject “De Rederij”. Meer informatie over dit project kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar.