Milieucriminaliteit, handhaving

Meldingen en Milieuincidenten

Meldingen en milieuincidenten die betrekking hebben op bedrijven of op de bodem kunt u melden bij de DCMR.

Andere meldingen kunt u doen via het Meldpunt Schoon, heel en veilig of via telefoonnummer 14 010.