Milieu

Milieu is een belangrijk thema binnen de gemeente Maassluis. De gemeente vindt dat inwoners van Maassluis in een prettige leefomgeving moeten kunnen wonen. Om bij te dragen aan een duurzame samenleving moet de milieukwaliteit behouden blijven en verbeterd worden, zodat ook de toekomstige generaties nog prettig kunnen wonen in Maassluis.

Op deze pagina's vindt u informatie over een aantal belangrijke milieuonderwerpen. U krijgt per onderwerp een korte toelichting en u kunt verschillende documenten downloaden. Ook hebben we een aantal links naar andere websites toegevoegd waar u meer informatie kunt vinden.