Marelplein

De gemeenteraad heeft op 20 december 2016 het Definitief Ontwerp voor het Marelplein vastgesteld en voor de uitvoering hiervan de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Als onderdeel van de zgn. pleinenroute wordt het Marelplein hierdoor een herkenbare en aantrekkelijke entree voor het Stadshart, met multifunctionele gebruiksmogelijkheden, zoals de weekmarkt.

Weekmarkt

De vrijdagse weekmarkt zal dan ook verhuizen van de Boogertstraat naar deze nieuwe locatie. Het plan biedt daar de ruimte voor.

Planning

De streefplanning van uitvoering zal in het eerste kwartaal van 2018 zijn. Voorafgaand aan de uitvoering zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

Uitvoering

Kijk voor de actuele situatie bij Werk in uitvoering: Herinrichting Marelplein