Maassluis Rainproof

Samen maken wij Maassluis Rainproof
Wat je doet telt!

In Nederland (en dus ook in Maassluis) hebben wij steeds vaker te maken met extreme regenval. Om tijdens deze buien de wateroverlast te beperken en droge voeten te houden, worden verschillende maatregelen getroffen. Door deze maatregelen wordt Maassluis Rainproof (regenbestendig). Ook inwoners kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

De stad als spons

In Nederland willen we van oudsher zo snel mogelijk regenwater afvoeren. Maar tijden zijn veranderd. Er valt nu in kortere tijd meer regen. Het riool kan dat soms gewoon niet meer aan. Dus zoeken we andere oplossingen. Het water langer vasthouden, zoals een spons water opneemt. En dan geleidelijk loslaten. Dat kan door singels en vijvers te verbreden, straten te verhogen en de stad te 'vergroenen', door meer planten, struiken en bomen in de stad te plaatsen.
Bovendien willen we het schone hemelwater niet meer mengen met het vuile rioolwater van toilet, bad en keuken. Schoon hemelwater voeren we af via singels, vlieten en de haven. Veel goedkoper en duurzamer dan het met vuilwater naar de afvalwaterzuivering te leiden.

Wat kunnen inwoners doen?

Kort en bondig kunnen inwoners het volgende doen: stenen uit de tuin en planten er in. Groene tuinen en daken helpen om regenbuien op te vangen. Bovendien zorgt een groene omgeving voor verkoeling tijdens hete zomerse dagen. Ook op het balkon of veranda. En, niet onbelangrijk, een groene omgeving is een fijne omgeving. 
Samen maken we Maassluis Rainproof. Wat je doet telt!

Meer informatie

Op www.klimaatkrachtig.nl vindt u inspiratie en voorbeelden van maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen tegen wateroverlast. Ook vindt u daar meer informatie over de stimuleringsregeling klimaatadaptatie.

Tekening

Download hieronder de tekening van Maassluis Rainproof. Daarop staan verschillende maatregelen getekend die bijdragen aan de sponswerking. De maatregelen met blauwe druppels zijn maatregelen die bewoners/bedrijven/organisaties zelf kunnen nemen.