LOP Midden-Delfland 2025

De gemeente Maassluis heeft samen met de gemeenten Delft, Rotterdam-Overschie, Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland het Landschapontwikkelingsperspectief (LOP) Midden-Delfland® 2025 opgesteld. Dit is mede dankzij de inzet van burgers, ondernemers en belangenverenigingen tot stand gekomen om Midden-Delfland als agrarisch cultuurlandschap te behouden.

Eind 2009 is het LOP 2025 door de diverse gemeenteraden en de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland vastgesteld. U kunt u het boekwerk in gedeeltes downloaden op de site van de gemeente Midden-Delfland.

Bescherming van Midden-Delfland

In 2009 liep de Reconstructiewet af die sinds 1977 het Midden-Delflandgebied beschermt tegen de oprukkende verstedelijking en glastuinbouw vanuit de omliggende steden. Door deze bescherming is het Midden-Delflandgebied nu één van de laatste, nog open gebleven, agrarische cultuurlandschappen in de Zuidvleugel van de Randstad. Een gebied dat letterlijk ruimte geeft aan iedereen die in de omgeving woont; ruimte om op adem te komen, ruimte om in de verte te kunnen kijken en ruimte voor natuurbeleving.

Gezamenlijke koers

Met het LOP hebben de omliggende gemeenten een gezamenlijke koers uitgezet voor de ontwikkeling van het Midden-Delflandgebied tot 2025. Daarbij is de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 uitgewerkt in een concreet ruimtelijk ontwikkelingsplan voor het gehele gebied. Dit plan is vervolgens doorvertaald naar ontwikkelingsrichtingen voor alle 19 polders in het gebied.

Toetsingskader

Het LOP vormt een belangrijk toetsingskader voor het initiëren, beoordelen, afwegen en vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en projecten. Daarnaast geeft het LOP aan waar economische, ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen in het Midden-Delflandgebied wenselijk en mogelijk zijn om haar functie van authentiek landschap en ‘groene binnentuin’ van de stedelijke omgeving te kunnen vervullen. De kwaliteit van het landschap en de relatie met de stad zijn de pijlers van het LOP in het Midden-Delflandgebied.