Lidl Steendijkpolder

In de week van 14 mei 2018 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de sloop en nieuwbouw van het winkelpand van Lidl. Op die plaats komt een nieuw, groter pand voor de supermarkt terug. De werkzaamheden beginnen met het verplaatsen van enkele kabels en leidingen in de directe omgeving van het gebouw.
Voor omwonenden en direct betrokken winkeliers heeft de gemeente samen met Lidl een informatieavond gehouden op 17 april 2018. In de presentatie van deze informatieavond is naast algemene informatie ook de voorlopige planning weergegeven.
In afwijking van de presentatie is de verlegging van het fietspad en toevoeging van parkeerplaatsen niet in week 27 en volgend maar in week 34 en volgend gepland.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar gemeente@maassluis.nl.

Aan bovenstaande informatie en de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden.