Koningshoek

Schetsontwerp voor de Koningshoek

In januari 2012 hebben Wereldhave en de gemeente Maassluis een intentieovereenkomst gesloten voor de vernieuwing van het winkelcentrum Koningshoek. In deze intentieovereenkomst is overeengekomen dat Wereldhave zowel een schetsontwerp als een Nota van Uitgangspunten opstelt, die door de gemeente worden getoetst. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over de ontwikkeling.
Wereldhave heeft Liesbeth van der Pol (Dok architecten) geselecteerd voor de opgave. Zij werkt aan het ontwerp. Wereldhave en de gemeente hebben samen gewerkt aan het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.

De Nota van Uitgangspunten is in april 2013 in een openbare vergadering van de gemeenteraad vastgesteld. Hierin wordt vanuit een ontwikkelvisie de ambitie, programmatische uitgangspunten, functionele uitgangspunten, uitgangspunten met betrekking tot duurzaamheid, de voorgestelde werkwijze bij de planvorming, communicatie en participatie beschreven.
Wereldhave is nog bezig met het opstellen van een schetsontwerp. Dit schetsontwerp en een haalbare exploitatie moeten nog aan de raad worden voorgelegd en vastgesteld. Vervolgens volgt de verdere planvoorbereiding, inclusief een bestemmingsplanherziening.

Omwonenden en ondernemers zullen bij elke stap altijd actief worden geïnformeerd.