Risicokaart

De risicokaart is een kaart op internet met informatie over risico' s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-station.
De risicokaart geeft u als inwoner en de overheid meer inzicht in de aanwezige risico's in hun omgeving, waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op mogelijke rampen. Met de kaart kunt u inzoomen op locaties in uw leef-, woon- en werkomgeving. U krijgt dan inzicht in de risico's die voor u van belang zijn

Disclaimer
Aan de risicokaart kunnen geen rechten worden ontleend. De provincie is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de gegevens via het internet. Zij zorgt voor een database en infrastructuur. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud en integriteit van de gegevens. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de broneigenaar die de gegevens aanlevert.