Als de sirene gaat

De sirene gaat: een waarschuwing. Er is iets aan de hand! Hoort u de sirene meerdere malen achter elkaar?

Dan is sprake van alarm. Het kan ook zijn dat u niet door de sirene maar op andere manier wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende geluidswagen. Volg dan de instructies op van de aanwezige autoriteiten.

 1. Ga zo snel mogelijk naar binnen
 2. Sluit deuren en ramen
 3. Zet radio of televisie aan op RTV Rijnmond (radio: 93,4 FM of op 102,9 MHz via de kabel)
 4. Volg aanwijzingen op
 5. Wacht tot de situatie veilig is

Als de sirene gaat…

Als de sirene gaat dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga zo snel mogelijk naar binnen

 • Binnen loop je meestal minder gevaar. Ga daarom snel je huis of het dichtstbijzijnde gebouw in. Geef anderen de gelegenheid bij jou binnen te schuilen.
 • Zit je in de auto, rijd dan door naar een gebied waar het veilig is. Ga indien mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, blijf dan in de auto zitten, sluit ramen en deuren en volg de instructies van de hulpdiensten op. Stem de autoradio af op Radio Rijnmond.
 • Als je kinderen hebt die op school, een crèche of op de buitenschoolse opvang zijn, vertrouw dan op de deskundigheid van de medewerkers en ga er niet naartoe. De bedrijfshulpverlening weet wat er moet gebeuren in crisissituaties.
 • Merk je dat mensen de sirene niet horen, waarschuw ze dan.
 • Heb oog voor kwetsbare mensen in je omgeving.

2. Sluit ramen en deuren

 • Een ramp kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. Zorg ervoor dat deze stoffen niet je huis kunnen binnendringen. Sluit daarom deuren en ramen en eventueel ventilatieroosters.
 • Zet de mechanische ventilatie uit en ook de afzuigkap en ontluchtingskokers.
 • Zit je in de auto, schakel dan de motor en de ventilatie uit en sluit het ventilatierooster.

3. Zet radio of televisie aan op RTV Rijnmond

 • Als de sirene gaat, wordt RTV Rijnmond in onze regio de officiële calamiteitenzender. Bekijk de ether- en kabelfrequenties hier.
 • Kijk op www.crisis.nl of op www.maassluis.nl voor meer informatie.

4. Volg aanwijzingen op

 • Volg de aanwijzingen op die je krijgt via RTV Rijnmond of van de hulpdiensten.

 • Belemmer de hulpdiensten niet. Zorg ervoor dat zij het incident goed kunnen bereiken en ongehinderd hun werk kunnen doen.

5. Wacht tot de situatie veilig is

 • Pas als je via RTV Rijnmond of van de hulpdiensten ter plaatse hoort dat de situatie veilig is, kun je weer naar buiten.

Bedrijfssirenes

Bedrijfssirenes worden gebruikt om het personeel binnen het bedrijf of op het terrein te kunnen waarschuwen. Deze sirenes gaan alleen af als er (dreigend) gevaar is voor het personeel. Het gebruik van de bedrijfssirenes staat dus volledig los van het gebruik van de overheidssirenes. De bedrijven testen hun sirenes doorgaans net als de overheid ook op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Daarnaast worden zij gebruikt tijdens oefeningen.

Aanvullende informatie

Tips

 • Het kan ook zijn dat u niet door sirenes, maar door geluidswagens wordt gewaarschuwd voor dreigend gevaar.
 • Probeer kalm te blijven en raak niet in paniek.
 • Gebruik uw telefoon alleen in uiterste noodzaak. Als veel mensen in één gebied tegelijkertijd gaan bellen kan het telefoonnet overbelast raken of zelfs uitvallen. Ook de hulpverlening kan daardoor verstoord worden.
 • De frequenties van Radio Rijnmond in Rotterdam op uw radio, op de kabel en op 93.4 FM in de ether.
 • Zorg dat u altijd een radio bij de hand heeft die op batterijen werkt (en enkele reserve-batterijen). Bij een stroomstoring is dit de enige manier om op de hoogte te blijven van de actuele situatie.
 • Door buiten te blijven riskeert u slachtoffer te worden.
 • Voor personen die in instellingen verblijven als verzorgingshuizen, ziekenhuizen en scholen gelden speciale regels, die zijn vastgelegd in de het calamiteitenplan van de instelling.

Maandelijkse test sirene

Maandelijks wordt de sirene getest. Om te voorkomen dat de bewoners het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkennen, wordt op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u dan de sirene hoort dan weet u: er is niets aan de hand. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een incident vaker dan tijdens de sirenetest.

Om de overlast voor burgers zoveel mogelijk te beperken, wordt het testalarm 1x per maand slechts 1 minuut en 26 seconden afgedraaid.

Er wordt geen sirenetest uitgevoerd op (religieuze en nationale) feestdagen en indien 4 mei (dodenherdenking) op een maandag valt.

Een algemeen misverstand is dat u de sirenes in gebouwen moet horen. Met het huidige sirenestelsel is het zo dat u in principe alleen de sirenes buiten hoort en vervolgens naar binnen gaat en daar de maatregelen neemt die hierboven staan beschreven. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen die binnen is in beginsel ook veilig is. Indien dit niet het geval is zal dit zo spoedig mogelijk via Radio Rijnmond of op een andere wijze worden meegedeeld.

Heeft u de sirene niet gehoord?

Als je de sirene niet hebt gehoord of als je klachten hebt over de sirene, laat het dan weten aan:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Servicedesk
Tel: 088-622 3333
Email: servicecentergmk@vr-rr.nl