Herontwikkeling schoollocatie Het Spectrum Fenacoliuslaan

Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de voormalige schoollocatie Het Spectrum aan de Fenacoliuslaan te laten herontwikkelen tot 14 appartementen in het monumentale pand en 6 nieuwe grondgebonden woningen.

Behalve dat dit monumentaal pand een nieuw leven krijgt, wordt ook de buitenruimte aangepast: er komen meer parkeerplaatsen op de locatie van de huidige gymzaal. Het Fenacoliusplein wordt heringericht als parkje met speelvoorzieningen.

Tot het moment dat de uitvoering gaat starten wordt het pand tijdelijk bewoond en gebruikt door bedrijven. Dit tijdelijke beheer loopt via Ad Hoc.

Meer informatie is te lezen op: www.woneninhetspectrum.nl