Buitengewoon opsporingsambtenaar

Veel medewerkers van Handhaving en Toezicht hebben een training gevolgd waardoor hun bevoegdheden als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn uitgebreid. Toezichthouders, mogen mensen die regels overtreden of die zich asociaal gedragen nu aanhouden en bekeuren. Tijdens de training hebben de boa’s en toezichthouders geleerd welke zaken strafbaar zijn en hoe ze om kunnen gaan met agressief en gewelddadig gedrag van overtreders.