Aanpak kleine ergernissen

Onder de noemer ‘kleine ergernissen” scoren een aantal onderwerpen hoog als het gaat om de beleving van bewoners.

  • Het team Handhaving & Toezicht treedt op projectmatige basis op tegen de onderwerpen hondenbeleid, aanbieden huisvuil, parkeeroverlast en overhangend groen. Hierop wordt  gecontroleerd en zo nodig opgetreden.
  • Daarnaast zet het team in op het voorkomen van autocriminaliteit. Controleren zij de Illegale logiesfuncties. Steeds vaker worden er MOE-landers geplaatst in onverkoopbare leegstaande woningen. Toezichthouders controleren of alles volgens de regels verloopt.
  •  Bovendien zijn de toezichthouders verantwoordelijk voor de afhandeling van opgerolde hennepkwekerijen. De kosten die de gemeente hierbij maakt worden zoveel mogelijk verhaald op de betrokkenen.