Handhaving en toezicht

Het team Handhaving & Toezicht is een onderdeel de Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer (OOW) van de gemeente Maassluis. De medewerkers van Handhaving & Toezicht zijn verantwoordelijk voor algemeen toezicht in openbaar gebied. De inzet is gebaseerd op de doelstellingen verwoord in het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid.

Contact

Voor informatie, diensten en meldingen kunt u bellen naar telefoonnummer 14010. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het maken van een afspraak.

Voor geluidsoverlast van buren of overlast van jongeren in de buurt kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844. 
Voor kleine ergernissen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig.