Handhaving en toezicht


Het team Handhaving en Toezicht is een onderdeel van het team Veiligheid, Handhaving en Vergunningen van de gemeente Maassluis. De medewerkers van Handhaving en Toezicht zijn verantwoordelijk voor algemeen toezicht in openbaar gebied.

De medewerkers van Handhaving en Toezicht zijn toezichthouders, maar ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die bekeuringen mogen uitdelen. Zij treden op tegen allerlei vormen van overlast, vernieling en vervuiling van de stad: afval op straat, hondenpoep, fietsen op de stoep, hangjongeren en andere ergernissen van Maassluizers. 

Contact

Voor informatie, diensten en meldingen kunt u bellen naar telefoonnummer 14010. U kunt uw melding voor handhaving ook digitaal doen: Melding openbare ruimte.

Voor geluidsoverlast of overlast van jongeren in de buurt kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844.