Haal samen meer uit afval

Het nieuwe afvalinzamelingsbeleid van de gemeente Maassluis is op 19 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
Wat betekent dit voor u?

Laagbouw met tuin

Bent u een bewoner van laagbouw (met een tuin)? Dan is het bij de nieuwe manier van afvalinzameling de bedoeling dat afval dat opnieuw gebruikt kan worden bij u thuis wordt opgehaald. Het gaat om afval als plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton. Het restafval dat overblijft, brengt u naar een ondergrondse container die op verschillende plekken in uw wijk komen. Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar een kleine hoeveelheid restafval over.

Hoogbouw of laagbouw zonder tuin

Woont u in een flat, appartement of woning zonder tuin dan brengt u plastic, blik en drinkpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton naar de ondergrondse containers. Deze staan dichtbij uw flat of appartement. Als deze afvalpunten nu nog niet aanwezig zijn, worden ze geplaatst. De huidige containers voor restafval bij flats en appartementen blijven.

Waarom thuis al afval scheiden?

De hoeveelheid afval die we jaarlijks aanbieden stijgt. Als we doorgaan zoals nu, groeit de afvalberg in Nederland naar 100 miljoen stuks afval per jaar. Ook in Maassluis 'produceren' wij met elkaar heel wat afval. Het gaat om 545 kg per persoon per jaar. Als wij niets doen wordt dit elk jaar meer.

Uw afval wordt grondstof

We gaan afval anders inzamelen omdat in afval heel veel grondstoffen zitten die we opnieuw kunnen gebruiken. Het is zonde om die op de grote hoop te gooien en er niets mee te doen. Glas, papier, plastic, kleding, blik en metalen zijn allemaal opnieuw bruikbaar.

Hoe eerder hoe beter

De kwaliteit van de grondstoffen is beter wanneer u het afval thuis al sorteert. Zo kan er meer van uw afval hergebruikt worden.

Samen besparen we kosten

De laatste jaren zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval flink gestegen. Ook is de Rijksbelasting op afvalinzameling verhoogd. Deze kosten worden via gemeentelijke heffingen rechtstreeks door alle Maassluizers betaald. Deze kosten nemen toe als we ons afval niet op een andere manier gaan inzamelen. Door grondstoffen er vooraf uit te halen neemt de hoeveelheid restafval af. Daarmee kunnen we de stijging van de kosten beperken. Door het aanbieden van minder restafval zorgen wij er dus gezamenlijk voor dat de kosten beheersbaar blijven.

Veel Maassluizers scheiden al afval en brengen het naar de inzamelpunten die er nu al zijn. Blijf dit vooral doen: Wat je doet telt!