Glasvezelnetwerk

In september 2011 is CIF (Communication Infrastructure Fund) begonnen met het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Maassluis. Dit netwerk wordt naast het bestaande COAX-netwerk aangelegd. Met glasvezel zijn de inwoners van Maassluis klaar voor moderne diensten op het gebied van bellen, (interactief) televisie kijken en (sneller) internetten.

Bewoners van een wijk die aan de beurt is om te worden aangesloten, krijgen vier weken voor aanvang een bouwkrant in de brievenbus, waarin staat wanneer het werk van start gaat en wat het aanleggen van het glasvezelnetwerk precies betekent. Caiway informeert de bewoners over de nieuwe diensten die mogelijk worden via het glasvezelnetwerk. Deze zullen beschikbaar worden als de totale aanleg in Maassluis is afgerond.

Wie doet wat?

CIF (Communication Infrastructure Fund) is eigenaar van het bestaande COAX-netwerk en van het toekomstige glasvezelnetwerk. CIF voert de werkzaamheden niet zelf uit. Hiervoor is het bedrijf Van Gelder Telecom ingeschakeld. De monteurs van Van Gelder die bij u aan de deur komen, hebben een legitimatiebewijs bij zich. Caiway is de leverancier van diensten (televisie, internet en telefonie) en maakt gebruik van het netwerk van CIF.

Meer informatie?

Als u meer informatie wilt over het aanleggen van het glasvezelnetwerk en alles wat daarmee te maken heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met CIF, via 088 – 2433 888 of kijken op www.cif-glasvezel.nl/maassluis. Op deze website komt binnenkort een gedetailleerde planning voor heel Maassluis te staan.