Gijsbert Dirkzwagerstraat (voormalig Pallet-Potterrein, Kapelpolder)

Woningbouw

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dirkzwagerstraat vastgesteld. Het bestemmingsplan kunt u via de geavanceerde zoekfunctie (naam: Dirkzwagerstraat) op ruimtelijkeplannen.nl vinden.

Op het braakliggende terrein komt woningbouw. De ontwikkeling van de nieuwe woonstraat (Gijsbert Dirkzwagerstraat) is de afronding van de aangrenzende woonwijk en gaat de A.E. Maasstraat en Heldringstraat verbinden.

Woningcorporatie Maasdelta bouwt op deze locatie 27 grondgebonden sociale huurwoningen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Maasdelta.

Planning

Voorafgaand aan het bouwen van de woningen heeft de gemeente het projectgebied bouwrijp (leggen van kabels en leidingen voor onder meer de hoofdriolering) gemaakt en is er een bouwweg aangelegd.
In juni is gestart met de bouwwerkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt zullen deze werkzaamheden in het vierde kwartaal van 2019 afgerond zijn.