Melding maken: geluidsoverlast

Heeft u overlast van bedrijven, luchtvaart of industrie in de Maassluis? Meld het bij de DMCR (Milieudienst Rijnmond). Telefonisch of digitaal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kijk op www.dcmr.nl/milieumeldingen of bel naar 0888 333 555.

Bij klachten over burenruzies, verstoring van de openbare orde: politie, 0900 – 88 44.