Geluidskaarten

Elke vijf jaar stelt de gemeente geluidkaarten vast die de berekende geluidsituatie weergeven. In de geluidskaarten die u hieronder kunt downloaden, wordt de geluidbelasting door (spoor)wegverkeer, industrie en luchtvaart in beeld gebracht. De geluidbelastingniveaus die via de kaart kunnen worden ingezien, zijn berekend aan de hand van een wettelijk voorgeschreven rekenmodel. Het model geeft een indicatie van de geluidbelasting op de gevel van gebouwen als gevolg van wegverkeer, spoorwegen, industrie en luchtvaart.

Downloads

Let op. Onderstaande pdf-bestanden zijn beide 67,5 MB groot. Het kan dus even durend voordat de bestanden op uw scherm worden weergegeven.