Geluid

Geluid

Hard, aanhoudend of ongewenst geluid kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen verzoorzaken. Bijvoorbeeld slapeloosheid en hoge bloeddruk. De overheid stelt daarom geluidsnormen op, bijvoorbeeld voor het geluid dat bedrijven mogen maken.

De gemeente Maassluis heeft de Visie Geluid Maassluis opgesteld en bijbehorende geluidskaarten om de geluidsoverlast inzichtelijk te maken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over hoe de gemeente geluidshinder wil bestrijden? Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met het Team Milieu van de gemeente Maassluis via telefoonnummer 14010.