Geleidelijk invoeren per wijk

Bij invoeren laagbouw met tuin

Als het nieuwe afvalinzamelingsbeleid wordt ingevoerd, hebben bewoners van laagbouwwoningen met een tuin vooraf de keuze of zij alleen minicontainers voor gft (een groene bak voor groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (een gele bak voor plastic, blik en drinkverpakkingen) willen ontvangen of dat zij ook interesse hebben in een minicontainer voor papier (blauw).

Na een half jaar kunnen bewoners aangeven of zij de gekozen papiercontainer willen behouden of dat zij alsnog een papiercontainer willen ontvangen.

Voor het restafval worden ondergrondse afvalcontainers op centrale plekken in de wijk geplaatst. Tijdens informatiebijeenkomsten is er overleg over de ruimte die er is in de wijk voor ondergrondse afvalcontainers en of er mogelijk samen voor de meeste geschikte locatie kan worden gekozen.

Bij invoeren hoogbouw en laagbouw zonder tuin

Voor bewoners van hoogbouwwoningen en laagbouw zonder tuin worden in de wijk ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor gft (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (plastic, blik en drinkverpakkingen), papier en restafval. Ook met bewoners van hoogbouw is tijdens informatiebijeenkomsten vooraf overleg over de ruimte die er in de wijk is voor ondergrondse afvalcontainers en of er mogelijk samen voor de meeste geschikte locatie kan worden gekozen.