Gebiedsontwikkeling

In Maassluis wordt momenteel volop gebouwd. De volgende ontwikkelingen zijn gaande:

Woningbouw

Denk hierbij aan de herontwikkeling/nieuwbouw in de Burgemeesterswijk, Het Balkon, Wilgenrijk (Dijkpolder) en Sluispolder-West (o.a. nieuwbouw 't Spectrum / IKC De Kindertuin en de Vlietlocatie). 

Winkelcentra

Winkelcentrum de Koningshoek is flink verbouwd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de buitenruimte. Aan het Westeinde in Steendijkpolder is gestart met de bouw van een nieuwe supermarkt. 

Bedrijventerrein

Sinds eind 2017 zijn er veel ondernemers geïnteresseerd in de aankoop van een perceel op bedrijventerrein De Dijk. De verwachting is dat zich in 2019 op deze locatie meerdere nieuwe bedrijven vestigen.

Nieuwe ontwikkelingen

De gemeente is momenteel met ontwikkelaars in gesprek over een aantal nieuwe projecten. Dit geldt onder meer voor de Dirkzwagerstraat (Kapelpolder, het braakliggende terrein tegenover de gemeentewerf) en De Kade (voormalig Conline-terrein).

Projecten

Hiernaast vindt u per nieuwbouwproject of herontwikkeling in Maassluis meer informatie.