Duurzaam Maassluis

De gemeente Maassluis heeft een grote ambitie. Ze wil een duurzame gemeente zijn en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Een duurzame gemeente kun je alleen worden als op alle werkterreinen van de gemeente duurzaamheid het uitgangspunt is. Daar werken we de komende jaren aan.

Om deze ambitie waar te maken hebben we ook uw hulp nodig. Neem contact op met de gemeente als u ideeën of suggesties heeft hoe Maassluis verder te verduurzamen. Wat je doet telt!

Op deze pagina's vindt u:


Enquête duurzaamheid

Bent u benieuwd naar de resultaten van de enquête over duurzaamheid die in de zomer van 2020 is gehouden? Hieronder kunt u de resultaten downloaden.

De enquête kon worden ingevuld door alle inwoners van Maassluis. Hiervoor zijn oproepen geplaatst in de Maassluise Courant, op de gemeentewebsite en op sociale media, met daarbij een link naar het onderzoek. Ook het bewonerspanel van Kenniscentrum MVS deed mee aan de enquête. Ruim 450 mensen hebben meegedaan.

De enquête moet inzicht geven in de standpunten van Maassluizers over de verschillende onderwerpen die onder duurzaamheid vallen, zoals energie, afval, biodiversiteit, mobiliteit en klimaatadaptatie (inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld hevige regenval).

Met de resultaten gaat de gemeente aan het werk om bewoners nog beter te ondersteunen in het samen duurzaam maken van Maassluis.