Gemeente Maassluis

De gemeente probeert inwoners te enthousiasmeren en faciliteren om duurzaam te handelen, maar de gemeente kijkt ook naar zichzelf. In houding en gedrag, maar bijvoorbeeld ook in bedrijfsvoering.

 

Duurzaamheidsvisie

Maassluis wil een duurzame gemeente zijn. De doelstelling is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn. Hoe komen we daar? Waar staan we en wat gaan we doen? Om antwoord te geven op deze vragen heeft de gemeente 25 september 2012 een visie vastgesteld. Enkele voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd naar aanleiding van de duurzaamheidsvisie zijn: het plaatsen van oplaadpalen van elektrisch auto's, het organiseren van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen, aansluiten bij regionale fietsroutes, het opstellen van de communicatiestrategie 'Duurzaam Maassluis', etc.

Roadmap Energiebesparing

Om energie te besparen en de CO2-uitstoot van onze eigen gemeentelijke gebouwen en aansluitingen terug te dringen hebben wij als gemeente een Roadmap Energiebesparing opgesteld. Zo nodig worden maatregelen genomen om het gebruik van energie te beperken. Er worden bijvoorbeeld CV-ketels vervangen, sensoren op lichtschakelaars geplaatst, gebruik gemaakt van LED-verlichting en gebouwen worden verder geisoleerd. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden voor hernieuwbare energie.

Regionale Samenwerking

Op regionaal niveau werkt de gemeente Maassluis samen in de Alliantie Duurzaam Rijnmond en de WoonWijzerWinkel, het regionale energieloket.