Dirkzwagerstraat (voormalig Pallet-Potterrein, Kapelpolder)

Foto van bedrijventerrein Kapelpolder

Woningbouw

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dirkzwagerstraat vastgesteld. Het bestemmingsplan kunt u via de geavanceerde zoekfunctie (naam: Dirkzwagerstraat) op ruimtelijkeplannen.nl vinden.

Op het braakliggende terrein komt woningbouw. De ontwikkeling van de nieuwe woonstraat (Gijsbert Dirkzwagerstraat) is de afronding van de aangrenzende woonwijk en gaat de A.E. Maasstraat en Heldringstraat verbinden.

Woningcorporatie Maasdelta gaat op deze locatie 27 grondgebonden sociale huurwoningen bouwen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij Maasdelta.

Planning

Voorafgaand aan het bouwen van de woningen maakt de gemeente het projectgebied bouwrijp (leggen van kabels en leidingen voor onder meer de hoofdriolering) en woonrijp (bestrating en plaatsing lantaarnpalen). Naar verwachting gaan deze werkzaamheden medio januari 2019 van start.

Na het bouwrijp en woonrijp maken wordt er rond maart / april 2019 gestart met de woningbouw.

Wegafsluiting

In verband met het maken van onder andere een rioolaansluiting wordt een wegvak aan de Heldringstraat, ter hoogte van de Dirkzwagerstraat voor het verkeer afgesloten. De werkzaamheden starten op maandag 4 februari 2019 en duren een week. Op het verkeersplan kunt u de aangegeven omleiding bekijken.