Dijkpolder - Wilgenrijk

De Dijkpolder wordt een landelijke, ruim opgezette wijk met een dorps karaker. Het Masterplan Dijkpolder voorziet in de gefaseerde bouw van circa 1.750 woningen in uiteenlopende prijsklassen en voor alle doelgroepen. Van ruim landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in andere delen van de wijk. Het Masterplan respecteert ook de tradities van de Dijkpolder. Dit betekent dat wilgen, water, groen en kleinschaligheid te zijner tijd de dorps-landelijke sfeer zullen bepalen.
Wilgenrijk ontwikkelt de Dijkpolder gefaseerd. Dit gebeurt met deelplannen.

Meer informatie over de deelplannen is te vinden op www.wilgenrijk.nl