Dijkpolder-Lely Campus

Artist impression van de Lely Campus

De gemeente Maassluis en Lely Industries hebben een volgende stap gezet voor de Lely Campus. Met de ondertekening van de overeenkomst is de weg vrij om het bestemmingsplan te wijzigen en daarmee ruimte te bieden aan nieuwe samenwerkingsvormen met andere bedrijven op de Lely werklocatie. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe ontsluiting van de Lely Campus op de Cornelis van der Lelylaan die dit jaar wordt aangelegd. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan dit voorjaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Met de toekomstige vestiging van bedrijven op het terrein van Lely kan het bedrijf de samenwerking met hen beter organiseren. Dit zijn enerzijds toeleveranciers. Dat biedt logistieke voordelen, maar bovenal wordt de innovatiekracht van Lely en van de partnerbedrijven verbeterd. Anderzijds moet deze locatie een broedplaats zijn voor bedrijven die voortkomen uit Lely (spin-off bedrijven) en start-ups, waar nieuwe idee├źn en producten worden gelanceerd.

www.lely.com