De Rederij (locatie Noorddijk-Geerkade)

afbeelding artist impression

De projectlocatie is een talud tussen de Noorddijk en de Geerkade. De locatie was in het verleden bebouwd met woningen, horeca en bedrijfsgebouwen. Door de Tweede Wereldoorlog en reguliere sloop is de bebouwing verdwenen.
Om de gaten in de bebouwing van de oude binnenstad te herstellen, is er voor gekozen om op deze locatie herontwikkeling te laten plaatsvinden. Door bebouwing op het dijktalud krijgt de oude binnenstad hier weer een mooie stedenbouwkundige afronding, inclusief het zo kenmerkende torentje van 'Dirkzwager'.

Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden (zoals o.a. het aanbrengen van een damwand) van de woningbouw voor het nieuwbouwproject 'De Rederij'.
Bewoners in de omgeving van het project worden tijdens de bouwperiode via bewonersbrieven door de ontwikkelaar geïnformeerd.

Meer informatie over dit project kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar.