De Kade

Projectgebied De Kade

Tussen het spoor en de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van station Maassluis, wordt een nieuwe wijk ontwikkeld, De Kade.

Het bestemmingsplan staat de bouw van 550, maximaal 600 woningen toe en biedt ruimte voor ca.125 arbeidsplaatsen (werken aan huis, lichte bedrijvigheid en voorzieningen). Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de “Handelskade” met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Aan de noordoostzijde van het plan is de mogelijkheid voor een hoogbouwaccent.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2017 ingestemd met het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van Dok Architecten. Het BKP kunt u hieronder via het kopje 'Beeldkwaliteitsplan' downloaden.

Bestemmingsplan

Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Kade vastgesteld.

Ontsluiting

Op 4 september 2018 is voor de gemeenteraad een toelichting gegeven op de resultaten van de studie (waarin 4 varianten zijn opgenomen) inzake de verkeersontsluiting i.v.m. de nieuwbouw aan De Kade. Het college zal vervolgens een raadsconsultatie voorbereiden om tot een keuze te komen.

Planning

In 2019 wordt gestart met de ontwikkeling.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar.