De Kade

Projectgebied De Kade

Tussen het spoor en de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van station Maassluis, wordt een nieuwe wijk ontwikkeld, De Kade.

Het bestemmingsplan staat de bouw van 550, maximaal 600 woningen, toe en biedt ruimte voor ongeveer 125 arbeidsplaatsen (werken aan huis, lichte bedrijvigheid en voorzieningen). Het plan gaat uit van een centrale ontsluitingsweg genaamd de 'Handelskade' met daaraan 6 lussen aan het groen, die binnen de kaders met verschillende woningtypen ingevuld kunnen worden. Aan de noordoostzijde van het plan is de mogelijkheid voor een hoogbouwaccent.

Beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2017 ingestemd met het Beeldkwaliteitsplan (BKP) van Dok Architecten. Het BKP kunt u hieronder via het kopje 'Beeldkwaliteitsplan' downloaden.

Bestemmingsplan

Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Kade vastgesteld.

Verkeersontsluiting

Op 4 september 2018 zijn aan de gemeenteraad de resultaten toegelicht van een studie naar de manier van ontsluiten van het verkeer van en naar de nieuwbouw aan De Kade. Hierin zijn 4 varianten opgenomen. Op 22 januari 2019 heeft er tijdens de raadsvergadering een raadsconsultatie plaatsgevonden over de verkeersontsluiting. Hier is brede steun uitgesproken voor het nader uitwerken van de voorkeursvariant voor de verkeersontsluiting.

Hoofdstructuurplan

De ontwikkelaar heeft een hoofdstructuurplan opgesteld. Dit plan is een nadere uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan voor het hele ontwikkelgebied en vormt vervolgens het kader voor de deelplannen waar uiteindelijk definitieve voorstellen voor het bouwprogramma en bijbehorende openbare ruimte worden gedaan. Dit hoofdstructuurplan is op 5 maart 2019 door het college goedgekeurd.

Inloopavond

Om inwoners verder te informeren over de plannen voor De Kade was er op donderdag 4 april 2019 een inloopavond in het Conline-gebouw aan de Adriaan van Heelstraat 19. De gemeente lichtte de aanpak toe voor de verkeersontsluiting rondom de nieuwe wijk. De informatie die werd gepresenteerd is hieronder te downloaden. Het team van De Kade presenteerde de plannen voor de woningbouw, de verschillende woningtypen, de architectuur en de planning. De avond werd zeer druk bezocht. 

Planning

Fase 1

Op 19 oktober 2019 is de verkoop van de eerste woningen van start gegaan.
 

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op de website van de ontwikkelaar.