DCMR / Milieudienst

Gemeente Maassluis participeert in de DCMR Milieudienst Rijnmond. Door deze dienst worden milieutaken voor de gemeente uitgevoerd. Het betreft onder meer vergunningverlening en handhaving op basis van de Wet Milieubeheer bij bedrijven.

Nieuwe bedrijfsactiviteiten 

Voor informatie over het melden van nieuwe bedrijfsactiviteiten kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer 14 010. Of bezoek de website van de DCMR voor nadere informatie.


Milieumelding indienen 

Milieuklachten die veroorzaakt worden door bedrijven of vliegverkeer kunt u melden bij de Centrale Meldkamer van de DCMR, die heel de week 24 uur per etmaal bereikbaar is. Melden kan via www.dcmr.nl/melding-maken of door te bellen met de DCMR via telefoonnummer 0888-333555. 

Kijk voor meer informatie op de website van de DCMR bij Milieumeldingen.