Burgemeesterswijk

Deze wijk, voorheen met zo’n 1.300 flatwoningen, aan de westkant van Maassluis ondergaat een grondige opknapbeurt. Er zijn kleinere wijkjes / hofjes gekomen met gevarieerde nieuwbouw (zowel grondgebonden woningen als appartementen) èn er zijn bestaande woningen gerenoveerd.

De openbare ruimte wordt ook aangepakt; het groen en de wegen worden opnieuw ingericht.
Centraal in deze wijk is het Vrijheidspark aangelegd, met speeltoestellen en bankjes, zodat jong en oud hier fijn kan ontspannen!

In oktober 2018 is AM Wonen gestart met de bouw van 39 eengezinswoningen in Loofmeesters (Zuid), fase 3. Deze woningen zijn gesitueerd aan de Dr.J. Schoutenlaan en aan Jacques Boezemanstraat. 
Het braakliggende terrein aan de Kwartellaan (gelegen voor de appartementen aan de Jacques Boezemanstraat) krijgt met deze woningen een mooie invulling.

Hieronder ziet u een impressie van de woningen, gelegen aan de Kwartelsingel (straat J. Boezemanstraat).

Impressie woningen aan de Kwartelsingel