Burgemeesterswijk

Deze wijk, voorheen met zo’n 1.300 flatwoningen, aan de westkant van Maassluis ondergaat op dit moment een grondige opknapbeurt. Inmiddels hebben zo’n 1.000 woningen plaats gemaakt voor gevarieerde nieuwbouw. Ook is een deel van de bestaande woningen gerenoveerd. Daarnaast worden de openbare ruimte, het groen en de wegen opnieuw ingericht. Zo is centraal in de wijk het Vrijheidspark aangelegd, waarin jong en oud voldoende ruimte krijgen om te ontspannen.

In oktober 2012 is de eerste paal geslagen voor ’t Buitenrijk, gelegen tussen het Vrijheidspark en de Burg. Wesselinkstraat. Maasdelta en ontwikkelaar ERA Contour realiseren hier 133 woningen in verschillende prijscategorieën. Ook biedt het plan ruimte voor (zorggerelateerde) voorzieningen, in het kader van de Woonservicezone West. Centraal tussen de woningen komt een hof, dat omsloten is met slechts enkele toegangen voor langzaam verkeer. Dus volledig autovrij om te kunnen spelen.

Tussen de Kwartellaan en de Burgemeester Overvoordelaan ligt een veld in de Burgemeesterswijk dat door stagnatie van de nieuwbouw langere tijd ongebruikt blijft. Op dit veld krijgen bewoners de kans om met een tijdelijk invulling iets moois te creëren dat een positief effect heeft op de leefbaarheid en de uitstraling van de wijk.