Informatie over PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn in veel producten zoals anti-aanbak pannen en regenjassen toegepast. Door het gebruik van deze producten, door fabrieksemissies en incidenten, zijn PFAS in het milieu en de bodem terechtgekomen.

Handelingskader

Van een aantal PFAS stoffen is bekend dat ze slecht afbreken en giftig zijn. Op 8 juli 2019 is een tijdelijk handelingskader voor PFAS door de Tweede Kamer vastgesteld. Dit handelingskader moest een oplossing bieden aan het vastlopen van grond- en baggerwerkzaamheden in Nederland ten gevolge van het voorkomen van PFAS in grond en bagger. Dit bleek echter niet het geval. Op basis van adviezen van het RIVM en Deltares zijn in november 2019 vervolgens de normen uit het tijdelijk handelingskader verruimd. Hiermee is stagnatie in grondverzet en baggerwerkzaamheden deels weggenomen.

Nadere uitvoeringsregels

Om de extra kosten die het gevolg zijn van de PFAS te beperken heeft de gemeente Maassluis, net als in Rotterdam, nadere uitvoeringsregels vastgesteld. Momenteel is de gemeente bezig om de puntbronnen van PFAS goed in beeld te brengen en de bodemkwaliteitskaart te updaten met betrekking tot PFAS.