Bodemkwaliteitskaarten

De bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de nota bodembeheer die is vastgesteld door de gemeenten Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk.

De bodemkwaliteitskaarten bieden inzicht hoe met de bodem om te gaan.