Bijdrage leefbaarheid en veiligheid

Met een goed idee voor het verbeteren van de kwaliteit van uw buurt kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit budget stelt de gemeente samen met Maasdelta beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Maassluis.

Beoordelen initiatieven

Dit wijkbudget is geld waar inwoners zeggenschap over hebben. Team Wijkbeheer van de gemeente en de inwoners bepalen samen waar ze het geld aan besteden. Team Wijkbeheer beoordeelt en toetst de initiatieven op verschillende voorwaarden.

Goed idee?

Heeft u een goed idee? Dien uw idee in met het aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid.

Contact

De wijkcoƶrdinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met wijkcoƶrdinator Marc Slingerland of secretaris Lenny Marantika, via telefoonnummer 14 010 of e-mailadres g.l.hendriks@maassluis.nl

Doe uw meldingen over de openbare ruimte via: Meldpunt openbare ruimte.