Bij ons in de wijk

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijk in een wijk. Voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast is. Bij de leefbaarheid gaat het erom dat een omgeving aantrekkelijk is om er in te wonen of werken. De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving.

Inwoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen als het gaat over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Via 'Bij ons in de wijk' werken gemeente en wijkbewoners samen aan de veiligheid en leefbaarheid. Bewonersparticipatie en bewonersinitiatief staan hierbij centraal. Bewoners leveren een bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, niet alleen door mee te praten maar juist door initiatieven die de samenhang en leefbaarheid in de wijk verbeteren.

  • De wijk op maat
    Met 'de wijk op maat' probeert de gemeente, samen met (maatschappelijke) instellingen en inwoners, de sociale banden in de wijken te versterken. Omdat iedere wijk anders is, wordt per wijk gekeken wat nodig is om de kracht van inwoners en instellingen écht te benutten. Lees meer

  • Bijdrage leefbaarheid en veiligheid
    Met een goed idee voor het verbeteren van de kwaliteit van uw buurt kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit budget stelt de gemeente samen met Maasdelta beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Maassluis. Lees meer

  • Bij ons in de wijkdeal
    Met een 'Bij ons in de wijkdeal' kunnen bewoners een deal met de gemeente sluiten om samen de woonomgeving te verbeteren of op te fleuren. Lees meer

Contact

De wijkcoördinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met wijkcoördinator Marc Slingerland of secretaris Lenny Marantika, via telefoonnummer 14 010 of e-mailadres g.l.hendriks@maassluis.nl

Doe uw meldingen over de openbare ruimte via: Meldpunt openbare ruimte.