Criteria voor toekennen bijdrage leefbaarheid en veiligheid

De gebiedsjury beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op de volgende criteria:

 • Het idee wordt ingediend door een bewoner of groep bewoners. Het is niet noodzakelijk dat deze georganiseerd zijn in bijvoorbeeld een commissie
 • (Professionele) instellingen kunnen geen aanspraak maken op het budget
 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt of wijk
 • Het idee betreft een extra activiteit, die zonder financiële bijdrage niet plaats kan
 • vinden
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk, met andere woorden; er zijn meerdere bewoners betrokken bij de uitvoering van het idee
 • Het kan worden beheerd en onderhouden
 • Het dient een gemeenschappelijk belang
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid
 • De aanvrager vervult een belangrijke en actieve rol bij de uitvoering van het initiatief
 • De indiener verantwoordt / declareert de uitgaven achteraf met bonnen en/ of rekeningen
 • Het initiatief vindt plaats in Maassluis
 • Bij aanschaf van materiaal moet indiener aangeven op welke manier het materiaal beschikbaar blijft voor de buurt na de activiteit
 • Er kan geen aanvraag worden gedaan voor de kosten van consumpties
 • Het initiatief wordt uitgevoerd/ gerealiseerd binnen een jaar na de aanvraag. Het wijkbudget is niet beschikbaar voor een bijdrage aan structurele activiteiten
 • Het zoeken van aanvullende financiering is toegestaan en wordt toegejuicht

Initiatieven kunnen worden ingediend via het gebiedsoverleg, of via het digitale formulier Bijdrage leefbaarheid en veiligheid dat u aantreft inde rechterkolom van deze pagina. De initiatieven worden beoordeeld door een jury, bestaande uit bewoners.

Contact 

De wijkcoördinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

de wijkcoördinator de heer W. Verschoor of
de secretaris mevrouw L. Hendriks

via telefoonnummer: 14 010 of
via e-mail: g.l.hendriks@maassluis.nl

Doe uw meldingen over de openbare ruimte via: Meldpunt openbare ruimte.