Bij ons in de wijk

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij ontwikkelingen van de leefbaarheid en veiligheid van hun woon- en leefomgeving. De bewoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen wanneer het gaat over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Maassluis geeft hier met 'Bij ons in de wijk' ofwel de Maassluise wijkaanpak, uitvoering aan.

Met 'Bij ons in de wijk' staan bewonersparticipatie en bewonersinitiatief centraal. Bewoners leveren een bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, niet alleen door meepraten, maar vooral ook met initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid.

Gebiedsoverleg/wijkspreekuur

Een aantal keer per jaar (in principe eenmaal per kwartaal) is er structureel overleg in de wijk. Tijdens dit overleg kunt u uw ideeën inbrengen om uw buurt te verbeteren, wordt informatie uitgewisseld en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Het gebiedsoverleg of wijkspreekuur vindt plaats in drie verschillende gebieden; Oost (1, 5-7 en 15), Midden (2-4, 8-10 en 17) en West (11-14 en 16).

Het gebiedsoverleg is niet bestemd voor zaken die te maken hebben met regulier onderhoud, enkelvoudige klachten of vragen. Hiervoor heeft de gemeente het Meldpunt Openbare Ruimte. In het gebiedsoverleg gaat het om het ontwikkelen en uitvoeren van plannen om gezamenlijk de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Bijdrage leefbaarheid en veiligheid/wijkbudget

Bewoners met een goed idee gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, kunnen een beroep doen op het wijkbudget. De gemeente heeft samen met Maasdelta een budget beschikbaar gesteld voor elk gebied. Dit wijkbudget is geld waar de bewoners zeggenschap over hebben. Samen met een gebiedsjury bepalen de bewoners waaraan het geld wordt uitgegeven. Een gezamenlijke jury, met bewoners uit de drie gebieden, beoordeelt en toetst de initiatieven van bewoners op diverse criteria.

Ook een wijkdeal is mogelijk. Bewoners kunnen een 'deal' met de gemeente sluiten om samen de woonomgeving te verbeteren of op te fleuren. De deal is dan dat de initiatiefnemers het zelf of samen met de gemeente onderhouden.

Uw idee kunt u indienen met het Aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid .

Contact 

De wijkcoördinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

de wijkcoördinator de heer W. Verschoor of
de secretaris mevrouw L. Hendriks

via telefoonnummer: 14 010 of
via e-mail: g.l.hendriks@maassluis.nl

Doe uw meldingen over de openbare ruimte via: Meldpunt openbare ruimte.