Bij ons in de wijk

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij ontwikkelingen van de leefbaarheid en veiligheid van hun woon- en leefomgeving. De bewoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen wanneer het gaat over de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Maassluis geeft hier met 'Bij ons in de wijk' ofwel de Maassluise wijkaanpak, uitvoering aan.

Met 'Bij ons in de wijk' staan bewonersparticipatie en bewonersinitiatief centraal. Bewoners leveren een bijdrage aan het verbeteren van het leefklimaat in de wijken, niet alleen door meepraten, maar vooral ook met initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid.

  • Gebiedsoverleg/wijkspreekuur
    Een aantal keer per jaar (in principe eenmaal per kwartaal) is er structureel overleg in de wijk. Tijdens dit overleg kunt u uw ideeën inbrengen om uw buurt te verbeteren, wordt informatie uitgewisseld en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Lees meer

  • Bijdrage leefbaarheid en veiligheid/wijkbudget
    Bewoners met een goed idee gericht op het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, kunnen een beroep doen op het wijkbudget. Lees meer

  • Bij ons in de wijkdeal
    Met een 'Bij ons in de wijkdeal' kunnen bewoners een deal met de gemeente sluiten om samen de woonomgeving te verbeteren of op te fleuren. Lees meer

Formulieren

> Aanvraagformulier bijdrage leefbaarheid en veiligheid

> Aanvraagformulier bijdrage wijkdeal

Contact 

De wijkcoördinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis.
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

de wijkcoördinator de heer W. Verschoor of
de secretaris mevrouw L. Hendriks

via telefoonnummer: 14 010 of
via e-mail: g.l.hendriks@maassluis.nl

Doe uw meldingen over de openbare ruimte via: Meldpunt openbare ruimte.