Algemene Plaatselijke Verordening

De gemeente Maassluis heeft leefbaarheid en veiligheid hoog op de prioriteitenlijst staan. Een van de middelen om een 'schoon, heel en veilig' Maassluis te bereiken is een goede naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019, ook wel bekend als de 'APV Maassluis 2019'.

Deze verordening bevat leef- en gedragsregels, waaraan iedereen in Maassluis zich dient te houden. Deze leefregels hebben niet alleen betrekking op het gebruik van en het gedrag op de openbare weg, het openbare groen en het openbare water, maar ook in openbare gebouwen (bijv. horeca). Zo staan er in de APV regels over het plaatsen van voorwerpen (bloembakken, borden, containers e.d.) op de openbare weg, het houden van evenementen, het parkeren van caravans, aanhangwagens, vrachtwagens op de weg, het aanbieden van huishoudelijk en bedrijfsafval, het kappen van bomen, het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig, het exploiteren van een horecabedrijf of sexinrichting, maar ook regels ter regulering of voorkoming van overlast tengevolge van loslopende honden, hondenpoep, geluid, hinderlijk gedrag van personen etc.

Juist omdat de APV  leef- en gedragsregels bevat, wordt iedere Maassluizer geacht de inhoud van deze APV te kennen.

De APV is een strafverordening met gebods- en verbodsbepalingen en biedt ook vaak mogelijkheden voor een ontheffing of vergunning. Op het niet nakomen van verbodsbepalingen en (vergunnings-) voorschriften staan sancties. De gemeente (team Handhaving en toezicht) en de politie zien toe op de naleving van deze leef- en gedragsregels.

Iedere gemeente stelt een APV vast; de inhoud kan dan ook per gemeente verschillen.