Afvalinzameling in de binnenstad

In de binnenstad van Maassluis wordt op vrijdag ook huisvuil in vuilniszakken ingezameld door Stadsbedrijf. Deze uitzondering wordt gemaakt omdat er in het centrum van de stad weinig mogelijkheden zijn om ondergrondse containers aan te leggen of minicontainers te plaatsen.

Welke straten vallen onder de binnenstad?

Voor inzameling van huishoudelijk afval vallen de volgende straten onder de binnenstad/het centrum:
Goudsteen, Veerstraat, Noordvliet, Markt, Wip, Hoogstraat, Dr. Kuyperkade, Anne de Vriesstraat, Prinsekade, Groen van Prinstererkade, Rusthuisstraat en de Zuidvliet ten westen van de Laan 1940-1945.

Wanneer wordt huishoudelijk afval ingezameld in de binnenstad?

Het huishoudelijk afval wordt in de binnenstad op vrijdag ingezameld.

Inzameling bedrijfsafval in de binnenstad

De gemeente Maassluis zamelt bedrijfsafval in op dinsdag en vrijdag. Bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente Maassluis kunnen op dinsdag en vrijdag het bedrijfsafval op de daarvoor aangewezen plekken aanbieden.

Aanbiedplekken

Op de Marktbrug worden op dinsdag en vrijdag om 8.00 uur containers geplaatst voor bedrijfsafval (en papier en karton). Deze worden omstreeks 11.30 uur weer opgehaald.

Op de hoek Anne de Vriesstraat/Zuidvliet kan op dinsdag en vrijdag bedrijfsafval neergezet worden.

Het is niet toegestaan om op dinsdag huishoudelijk afval aan te bieden in de binnenstad.