Het Rijksvastgoedbedrijf start halverwege mei 2021 met de openbare inschrijving voor twee nieuwe windmolens op het oostelijk deel van Landtong Rozenburg.

Eneco is inmiddels vergevorderd met het vervangen van de 10 bestaande windmolens op het westelijk deel van Landtong Rozenburg door 9 grotere en efficiëntere turbines. Over de vervanging van de windmolens op de landtong zijn sinds 2018 enkele informatieavonden gehouden. Tijdens die avonden was er ook aandacht voor de voorgenomen uitbreiding op het oostelijk deel.

Locatie

De 2 nieuwe windmolens komen op grond van het Rijksvastgoedbedrijf bij 'Paal 83' aan de noordkant van de Noodzeeweg. De locatie is gekozen omdat de zuidkant geen optie is vanwege veiligheid van grote offshore schepen. De modelvliegclub die gebruikmaakt van een terrein in de omgeving, krijgt een nieuwe plek op de landtong, iets verschoven van de huidige locatie.

Biedboek

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor de openbare inschrijving voor de twee windturbines een biedboek gemaakt. Zie www.biedboek.nl(externe link) voor alle informatie. Als na de zomer bekend is wie de twee windmolens gaat bouwen, volgt een nieuwe informatiebijeenkomst voor onder meer inwoners en ondernemers van Maassluis. Daar kunt u vragen stellen en ideeën delen over de nieuwe windturbines op de landtong.

Hinder beperken

De gemeente Rotterdam ziet erop toe dat eventuele hinder voor omwonenden en bedrijven van de windmolens zoveel mogelijk wordt beperkt. Gelet wordt op een goede inpassing van de windmolens in de omgeving en het beperken van hinder door geluid, slagschaduw, zichthinder en uitzicht. Daarnaast moet het windpark financiële en maatschappelijke voordelen voor omwonenden en omliggende bedrijven hebben.

Vragen?

Stel uw vragen over de uitbreiding van Windpark Landtong Rozenburg aan de gemeente Rotterdam via e-mailadres duurzaam@rotterdam.nl. Of kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/windenergie(externe link).

Download nieuwsbrief

De gemeente Rotterdam maakte tevens een nieuwsbrief over de uitbreiding van Windpark Landtong Rozenburg.