In het voorjaar zijn de woningen aan de G.A. Brederolaan nummers 2 t/m 35 in opdracht van Maasdelta gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Om de bouwwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is een aantal maatregelen van kracht die van invloed zijn op de omgeving. Gemeente Maassluis vraagt uw begrip voor de mogelijke overlast van deze werkzaamheden.

Wat betekent dit voor omwonenden?  

Van maandag 15 augustus t/m vrijdag 9 september wordt gewerkt aan de riolering in de G.A. Brederolaan. Een aantal rioolputten en een klein stukje riool worden aangepast. Hiervoor is het noodzakelijk dat een gedeelte van het kruispunt G.A. Brederolaan/Constantijn Huygensstraat (voor het witte kerkje) tijdelijk wordt afgesloten.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden kan de G.A. Brederolaan niet worden gebruikt en is de Van der Horststraat het alternatief voor verkeer en andere weggebruikers. Gemeente Maassluis zorgt ervoor dat de overlast zo minimaal mogelijk is. Hieronder ziet u een kaartje met de omleidingsroute.