De komende maanden voert Bouwconsortium BAAK verschillende werkzaamheden uit voor de Blankenburgverbinding. Er wordt onder andere een geluidscherm aan de zuidkant van de A20 geplaatst. De gemeente informeert u over de aard van de werkzaamheden in verband met mogelijke hinder.

Voorbereidingen

Voor het plaatsen van het geluidscherm bij afrit Marathonweg start BAAK vanaf maandag 22 augustus met de inrichting van het bouwterrein. Om het werkterrein te kunnen bereiken wordt een tijdelijke werkweg aangelegd langs de afrit. Daarna gaan de werkzaamheden van start. Vanaf half september wordt een gedeelte van het huidige scherm verwijderd.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden voor het geluidscherm worden uitgevoerd van maandag 22 tot en met vrijdag 26 augustus tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Deze werkzaamheden geven weinig hinder in de omgeving.

De werkzaamheden die vanaf half september plaatsvinden kunnen wél (geluids)hinder geven, met name door het slopen van de betonnen voeten. Over deze werkzaamheden wordt u begin september uitgebreider geïnformeerd.

*
Overzicht locaties werkzaamheden geluidscherm A20