Digitaal Opkopers Register

Bent u opkoper binnen de gemeente Maassluis en handelt u beroepsmatig in tweedehands goederen? Dan bent u verplicht om een register bij te houden.

In 2017 is het Digitaal Opkopers Register (DOR) op grond van art. 2:67 Algemene Plaatselijke Verordening aangewezen als gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen. Het DOR vervangt de papieren registratie van in- en verkoop van goederen. Het voordeel van dit digitale systeem is dat u als opkoper en/of handelaar maar één account hoeft aan te maken, waarmee u meteen aan de meldplicht voldoet. Daarnaast krijgt de politie automatisch bericht wanneer een goed wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. Die snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij wordt het hen steeds lastiger gemaakt om hun gestolen goederen te verkopen.

Wat is het Digitaal Opkopers Register (DOR)?

Alle opkopers die beroepsmatig handelen in tweedehands goederen, moeten verplicht een in- en verkoopregister bijhouden. Bijvoorbeeld als u handelt in (edel) metalen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen en elektronica. Tot op heden werd gebruik gemaakt van een papieren register. Dit systeem nam veel tijd in beslag en leidde niet tot het beoogde doel: het tegen gaan van heling. Om dit te verbeteren, is het DOR ontwikkeld. Het is een kosteloos en efficiënt programma, waarin u als opkoper alle ingekochte goederen kunt registreren. Door de koppeling met www.stopheling.nl, kan het systeem uw goederen controleren op diefstal. Zo willen wij samen met u heling bestrijden.

Wie moeten een register bijhouden?

Het registreren van in- en verkoopgegevens in het DOR geldt voor opkopers en handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen, metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en computers en laptops. Niet iedereen hoeft een register bij te houden. Alleen als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt dan wel voorhanden heeft en vervolgens doorverkoopt moet u het register bijgehouden.

Hoe werkt het?

Als handelaar meldt u zich aan bij het Digitaal Opkopers Register. Na het aanmelden krijgt u een account. De gemeente en politie ontvangen hiervan een melding, waarmee u meteen aan de meldplicht voldoet. In het Digitaal Opkopers Register registreert u steeds de door u gekochte en/of verkochte tweedehands artikelen. In het Opkopersregister houdt u onder andere het merk, type en serienummer bij. Ook houdt u in het register bij welke producten u aan wie heeft verkocht.

De politie krijgt automatisch bericht wanneer u een product in het DOR invoert dat als gestolen geregistreerd staat in de database van gestolen goederen. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij verkleint u de kans dat u gestolen goederen verkoopt.

Bent u strafbaar als u een gestolen goed inkoopt?

Als u niet weet dat het desbetreffende goed afkomstig is van diefstal, bent u niet strafbaar. U bent wel strafbaar als u een gebruikt of ongeregeld goed verwerft van iemand, zonder dat diegene zijn identiteitsgegevens heeft opgegeven of als u deze gegevens niet opneemt in het register. U leest meer over heling op de website van rijksoverheid.nl.

U houdt al een registratie bij, bent u dan verplicht om het DOR te gebruiken?

In Maassluis heeft de burgemeester het Digitaal Opkopers Register (DOR) aangewezen als digitaal in- en verkoopregister. Het is daarom voor handelaren niet langer toegestaan om een papieren registratie bij te houden.