Deregulering

Regels zijn nodig, maar soms ingewikkeld en ook wel eens tegenstrijdig. De gemeente Maassluis streeft naar het vermijden van onnodige regels en het terugdringen van administratieve rompslomp voor u als burger of ondernemer uit Maassluis.

U kunt ons daarbij helpen. Meld ons via het formulier minder regels in Maassluis zo concreet mogelijk uw ervaringen op dit gebied, uw suggesties of opmerkingen.

Als het gaat om interne werkprocessen is niet altijd een wijziging van de regels nodig, maar kan de betrokken afdeling kijken of een andere werkwijze mogelijk is. Uw melding zal hoe dan ook betrokken worden bij het eenvoudiger maken of laten vervallen van regels of procedures. Op uw reactie wordt individueel via e-mail gereageerd.

Ranking the Rules

Maassluis doet ook mee met het dereguleringsproject van de Kamer van Koophandel, Ranking The Rules. Dit is een jaarlijkse ranglijst van regelvriendelijke gemeenten in het werkgebied van KvK Rotterdam (www.kvk.nl). De lijst is tot stand gekomen in samenwerking met MOVe. Maassluis scoorde eind 2012 een gedeelde tweede plaats.

Last van de Overheid

Als u niet tevreden bent over de producten of handelwijze van andere overheden dan de gemeente Maassluis, dan kunt u hiervan op de website www.kvk.nl/regionaalmeldpuntregeldruk melding doen.