Mijmerend op een bankje, turend over de haven van Maassluis. Dat kan straks op de Wateringse Sluis. Het college van burgemeester en wethouders heeft 5 juli het definitieve ontwerp van het Podium op de Wateringse Sluis vastgesteld. Dit verhoogde zitplateau – het Podium - gaat uitzicht bieden op de Haven(kolk) en de Groote Kerk. De aanleg wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden van het Hoogheemraadschap van Delfland die inmiddels al zijn gestart. Naar verwachting is het Podium in het vierde kwartaal van dit jaar klaar.

*

De Wateringse Sluis is nu niet toegankelijk voor publiek. Na de aanleg van het Podium kan iedereen genieten van het mooie uitzicht. In het ontwerp van de Stijlgroep B.V. is ook rekening gehouden met de toegang voor mindervaliden. Voor het geregeld onderhouden van de sluis door het Hoogheemraadschap is het ontwerp zo gemaakt dat delen eenvoudig te demonteren en te inspecteren zijn. Ook de historie van de sluis is terug te vinden in het ontwerp. In 1935 is de sluis verlengd. In het straatwerk wordt zichtbaar gemaakt waar vroeger de kademuur stond en het wapen van de sluis hing. Dit wapen hangt nu aan de zijkant van de sluis.

De aanleg van het Podium is onderdeel van het project Maaslandse Poort, waarin het karakteristieke historische landschap en cultuur worden bevorderd. Ook is de aanleg onderdeel van de herinrichting van de haven die wordt opgepakt na het herstel van de kade. Over de herstelplannen is contact met de omwonenden. Zij worden na de zomer verder geïnformeerd.