Tijdens het groeiseizoen genieten (wilde) bijen, vlinders en andere insecten van de bloemen in het openbare groen van Maassluis. In de zomer komen er regelmatig vragen van bewoners over maaiwerkzaamheden. Waarom is het gras hier langer en daar korter en waarom staan er op de ene plek veel bloemen en ergens anders niet?

De gemeente gebruikt binnen Maassluis drie manieren van maaien voor de verschillende groenstroken. Er zijn gazons, gebieden met ‘ruwgras’ en bloemenweides.

Gazons

Speelweides, trapveldjes en A-locaties worden intensief onderhouden. Deze gazons worden ongeveer 18 tot 26 keer per jaar gemaaid. Vanwege het gebruik is het belangrijk dat dit gras kort wordt gehouden. Het maaisel blijft liggen, zodat het grasveld wordt bemest.

Ruwgras

Een groenstrook met ruwgras wordt 3 tot 4 keer per jaar gemaaid. Dit zijn vaak plekken die lastiger te bereiken zijn zoals taluds en slootkanten. Hier mogen de planten wat hoger worden en langer blijven groeien. Een klepelmaaier freest het groen op deze plekken kapot. Dit groenafval blijft liggen om de grond te bemesten.
Binnen de gebieden met ruwgras slaat de gemeente soms plekken met bijzondere planten 'over'. Niet permanent, maar vaksgewijs. De zogenaamde ‘zichtlocaties’ worden kort gehouden in verband met de (verkeers)veiligheid.

Bloemenweides

Om planten en dieren (insecten) zoveel mogelijk de kans te geven worden bloemenweides een of twee keer per jaar gemaaid. Het 'hooi' wordt hier gedroogd waardoor zaden zich verspreiden en de planten weer terugkomen op deze plekken. Het gedroogde maaisel wordt afgevoerd.
Een mooi voorbeeld van een bloemenweide is het Sterrenbos langs de Waterweg; hier is een grote verscheidenheid aan planten te vinden.

Maaibeleid verandert

De gemeente Maassluis verandert stap voor stap een deel van het maaibeleid. Zo zijn verschillende gazons al omgevormd tot bloemenweides. Op die manier wordt de biodiversiteit in de stad groter. De bloemen en planten zorgen voor beschutting en eten voor insecten, vogels en zelfs egels. Bloemenweides houden regenwater ook beter vast (Maassluis Rainproof). Bij heftige buien kan zo wateroverlast worden voorkomen.
Omdat in mei zoveel planten bloeien en insecten afhankelijk zijn van het stuifmeel en nectar, maait Stadsbedrijf wat later in het seizoen (juni). Ook in het najaar is dit het geval. Dan wordt er gemaaid in oktober in plaats van september.

Lees meer over het maaibeleid van de gemeente bij:

Groenvoorziening